Pháp Luật Plus - GIẢI THƯỞNG VINFUTURE - các bài viết về GIẢI THƯỞNG VINFUTURE, tin tức GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

GIẢI THƯỞNG VINFUTURE - các bài viết về GIẢI THƯỞNG VINFUTURE, tin tức GIẢI THƯỞNG VINFUTURE

Chủ nhân giải Nobel Vật lý: Giải thưởng VinFuture tương đồng với Nobel

GS Gerard Mourou cho rằng, cả 2 giải thưởng đều khuyến khích lòng đam mê khoa học và sự phát triển khoa học công nghệ của các quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1