Giải thưởng - các bài viết về Giải thưởng, tin tức Giải thưởng

Bác Hồ viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Đây là một trong những bài báo cuối cùng của Bác trước khi Người rời xa chúng ta để trở về với thế giới người hiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus