Pháp Luật Plus - giải thể - các bài viết về giải thể, tin tức giải thể

giải thể - các bài viết về giải thể, tin tức giải thể

Giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân trong năm 2022

Năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1