Pháp Luật Plus - GIẢI PHÓNG - các bài viết về GIẢI PHÓNG, tin tức GIẢI PHÓNG

GIẢI PHÓNG - các bài viết về GIẢI PHÓNG, tin tức GIẢI PHÓNG

Bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

Chủ tịch Quốc hội ủng hộ và chỉ đạo bố trí nguồn vốn để thực hiện đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.

Theo dõi Pháp Luật Plus