giải phóng mặt bằng - các bài viết về giải phóng mặt bằng, tin tức giải phóng mặt bằng

Quảng Ngãi: Tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu dân cư, khu đô thị

Giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu hình thức xử lý của các địa phương bạn có trường hợp xảy ra tương tự như Quảng Ngãi, tham mưu cho UBND tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus