giải phóng mặt bằng - các bài viết về giải phóng mặt bằng, tin tức giải phóng mặt bằng

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Văn phòng Chính phủ có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1