giải phóng mặt bằng - các bài viết về giải phóng mặt bằng, tin tức giải phóng mặt bằng

Nhơn Trạch tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 3

UBND huyện Nhơn Trạch đã công bố phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 381 hộ dân, với các hộ dân còn lại cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus