giải oan - các bài viết về giải oan, tin tức giải oan

Công lý muộn màng

Sau 40 năm, những người dân hiền lành ở Tây Ninh bị vu cho là cướp, bị giam hãm, tù đầy, mất nhà cửa, người thân, gia đình ly tán...

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Quy trình” giải oan

“Quy trình” giải oan

0
Mới đây, hai người phụ nữ ở Đồng Tháp được minh oan, được xin lỗi công khai.