giải đấu Thanh Chương Open 7 - các bài viết về giải đấu Thanh Chương Open 7, tin tức giải đấu Thanh Chương Open 7

Khởi tranh giải bóng đá phong trào Thanh Chương Open lần 7 tại Thủ đô

Ngày 27/8/2017, Giải bóng đá Thanh Chương mở rộng lần thứ 7 (Thanh Chương Open 7) sẽ chính thức khai mạc.

Theo dõi Pháp Luật Plus