giải đáp pháp luật - các bài viết về giải đáp pháp luật, tin tức giải đáp pháp luật

Phổ biến pháp luật phải đáp ứng tiêu chí 'mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, liên tục'

Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số dự thảo văn bản do Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật được giao xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus