Giải cứu nông sản - các bài viết về Giải cứu nông sản, tin tức Giải cứu nông sản

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản cho tỉnh Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus