giải cứu 222 công dân về nước tránh dịch - các bài viết về giải cứu 222 công dân về nước tránh dịch, tin tức giải cứu 222 công dân về nước tránh dịch

Nghệ An: Tiếp nhận 222 công dân từ Nhận Bản về nước tránh dịch

Chuyến bay mang số hiệu VJ7835 chở 222 hành khách này là những công dân Việt Nam ở Nhật Bản (trong đó có nhiều công dân Nghệ An).

Theo dõi Pháp Luật Plus