Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 - các bài viết về Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16, tin tức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16

Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 chính thức khởi tranh

Sáng nay (25/7), tại Trung tâm Thi đấu thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 chính thức khai mạc.

Theo dõi Pháp Luật Plus