Đó là một trong những nội dung tại Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XIII-năm 2018 do Hội đồng Giải BCQG vừa ban hành.Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 gồm 12 nhóm giải

Theo Điều lệ Giải BCQG (sửa đổi), cơ cấu Giải BCQG lần thứ XIII-năm 2018 bao gồm 12 nhóm giải. Báo in có 3 nhóm giải: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn; giải xã luận, bình luận, chuyên luận; giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo nói (phát thanh) có 3 nhóm giải: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận; giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký; tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp. Báo hình (truyền hình) có 3 nhóm giải: Giải tin, phóng sự, ký sự; giải bình luận, giao lưu, tọa đàm; giải phim tài liệu truyền hình.

Giải báo điện tử có hai nhóm giải: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến; giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Ảnh báo chí có một nhóm giải: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh. Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể, Hội đồng Giải BCQG có thể xem xét, quyết định có thêm giải đặc biệt và giải phụ.

Điểm mới của Điều lệ Giải lần này là số tác giả đứng tên cùng tác phẩm với một nhóm tối đa là 5 người. Mỗi liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội và mỗi hội nhà báo tỉnh, thành phố chọn 30 tác phẩm, riêng Hội Nhà báo TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chọn 60 tác phẩm; mỗi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội hoặc cơ quan báo chí (chưa có chi hội) chọn 10 tác phẩm.

Các tác phẩm phải được lựa chọn kỹ từ cơ sở, ghi rõ biên bản tuyển chọn và hồ sơ dự giải gửi về Ban Thư ký tổng hợp Giải BCQG lần thứ XIII-năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam, 59-Lý Thái Tổ, Hà Nội, trước ngày 15-3-2019.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận