Pháp Luật Plus - giá vàng - các bài viết về giá vàng, tin tức giá vàng

giá vàng - các bài viết về giá vàng, tin tức giá vàng

Một số nguyên nhân làm tăng, giảm CPI trong 4 tháng đầu năm 2022

So với tháng trước, CPI tháng 4/2022 tăng 0,18%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so và 3 nhóm hàng giảm giá.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1