Pháp Luật Plus - giá vàng hôm nay 16/4 - các bài viết về giá vàng hôm nay 16/4, tin tức giá vàng hôm nay 16/4

giá vàng hôm nay 16/4 - các bài viết về giá vàng hôm nay 16/4, tin tức giá vàng hôm nay 16/4

Giá vàng hôm nay 16/4: Giá vàng giảm không ngừng

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục đà lao dốc sau khi ngày thủng sâu dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus