Pháp Luật Plus - giá trị kim ngạch xuấ khẩu - các bài viết về giá trị kim ngạch xuấ khẩu, tin tức giá trị kim ngạch xuấ khẩu

giá trị kim ngạch xuấ khẩu - các bài viết về giá trị kim ngạch xuấ khẩu, tin tức giá trị kim ngạch xuấ khẩu

Điểm danh những tỉnh, thành xuất khẩu hơn 10 tỷ USD.

Năm 2015, cả nước có 6 tỉnh, thành phố đạt giá trị từ 10 tỷ USD trở lên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết