Giá thép Việt Nam - các bài viết về Giá thép Việt Nam, tin tức Giá thép Việt Nam

Tổng cục Thống kê chỉ ra ba nguyên nhân giá thép tăng phi mã

Chỉ số giá sản xuất nhóm sản phẩm sắt, thép tháng 4/2021 đã tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng hơn 23%...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1