Giá thép tăng - các bài viết về Giá thép tăng, tin tức Giá thép tăng

Sản xuất và tiêu thụ thép các loại tăng mạnh

5 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép các loại đạt hơn 13 triệu tấn. Về tiêu thụ, đạt hơn 11 triệu tấn so với cùng kỳ 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1