Pháp Luật Plus - Giá ô tô - các bài viết về Giá ô tô, tin tức Giá ô tô

Giá ô tô - các bài viết về Giá ô tô, tin tức Giá ô tô

Xác định thủ phạm “thổi” giá ô tô tại Việt Nam lên cao

Thuế, phí, trong đó thuế phí chiếm tỷ lệ lớn. Vật liệu cơ bản để sản xuất ô tô chủ yếu phải nhập khẩu đã “đẩy” giá ô tô lên cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thông tư 03 hạ knock out ô tô nhập khẩu

Thông tư 03 hạ knock out ô tô nhập khẩu

0
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 03/2018 nhằm hướng dẫn Nghị định 116/2017 về kiểm tra chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường đối với ô tô ngoại nhập.