Pháp Luật Plus - GIẢ MẠO - các bài viết về GIẢ MẠO, tin tức GIẢ MẠO

GIẢ MẠO - các bài viết về GIẢ MẠO, tin tức GIẢ MẠO

Cảnh báo hoạt động giả mạo website của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trang website https://2.0840113 có dấu hiệu giả mạo trang website của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1