Gia Lai:Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị triệt hạ tại rừng phòng hộ Chư Mố; phá rừng quy mô lớn tại Rừng Phòng Hộ Chư Mố - các bài viết về Gia Lai:Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị triệt hạ tại rừng phòng hộ Chư Mố; phá rừng quy mô lớn tại Rừng Phòng Hộ Chư Mố, tin tức Gia Lai:Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị triệt hạ tại rừng phòng hộ Chư Mố; phá rừng quy mô lớn tại Rừng Phòng Hộ Chư Mố

Gia Lai: Phát hiện nhiều cây gỗ quý bị triệt hạ tại rừng phòng hộ Chư Mố

 Nhiều cây gỗ quý hiếm bị cưa hạ không thương tiếc, sau khi cưa hạ các đối tượng dùng xe công nông độ chế chở ra khỏi rừng

Theo dõi Pháp Luật Plus

1