Gia Lai “Đá tặc” ngang nhiên hoạt động… xã nói vì “lực lượng mỏng” - các bài viết về Gia Lai “Đá tặc” ngang nhiên hoạt động… xã nói vì “lực lượng mỏng”, tin tức Gia Lai “Đá tặc” ngang nhiên hoạt động… xã nói vì “lực lượng mỏng”

Gia Lai: “Đá tặc” ngang nhiên hoạt động… xã nói vì “lực lượng mỏng”!

Từ thông tin của người dân, tại làng Ngai Ngó (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang tồn tại một điểm khai thác đá rầm rộ từ nhiều tháng nay. 

Theo dõi Pháp Luật Plus