Gia Lai: 2 nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng - các bài viết về Gia Lai: 2 nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng, tin tức Gia Lai: 2 nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng

Hai nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố vì để mất rừng

2 bảo vệ rừng này đã để mất rừng nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh đạo đơn vị để có hướng điều tra, xử lý

Theo dõi Pháp Luật Plus

1