gia đình liệt sĩ - các bài viết về gia đình liệt sĩ, tin tức gia đình liệt sĩ

UBND TP Sơn La có “đánh võng” trong việc giải quyết các nội dung đơn của gia đình liệt sĩ?

Sau 8 Quyết định giải quyết đơn gia đình bà Tươi, UBND TP Sơn La “đánh võng” không đi thẳng, giải quyết dứt điểm khiếu nại gia đình bà Tươi.

Theo dõi Pháp Luật Plus