Pháp Luật Plus - gia đình có công - các bài viết về gia đình có công, tin tức gia đình có công

gia đình có công - các bài viết về gia đình có công, tin tức gia đình có công

Những hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch “Mùa hè xanh” của Đại học Văn hóa Hà Nội

Mới đây, Đoàn tình nguyện Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng huyện Chi Lăng.

Theo dõi Pháp Luật Plus