Pháp Luật Plus - gia đình báo tin buồn - các bài viết về gia đình báo tin buồn, tin tức gia đình báo tin buồn

gia đình báo tin buồn - các bài viết về gia đình báo tin buồn, tin tức gia đình báo tin buồn

Tin buồn: Cụ Nguyễn Thanh từ trần

Gia đình thân sinh ông Nguyễn Tiến Luỹ, Phó Chủ tịch HDND phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội vô cùng thương tiếc báo tin Cụ Nguyễn Thanh từ trần.

Theo dõi Pháp Luật Plus