Pháp Luật Plus - giá đất - các bài viết về giá đất, tin tức giá đất

giá đất - các bài viết về giá đất, tin tức giá đất

Tiếp tục xác định giá trị 5 khu đất vàng liên quan đại gia Trung "lửa"

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá 5 khu đất liên quan đến đại gia Trung "lửa".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1