Pháp Luật Plus - giá đất sóc sơn - các bài viết về giá đất sóc sơn, tin tức giá đất sóc sơn

giá đất sóc sơn - các bài viết về giá đất sóc sơn, tin tức giá đất sóc sơn

Hà Nội: Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất để bồi thường GPMB dự án ở huyện Sóc Sơn

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ bồi thường cho 2 dự án thuộc huyện Sóc Sơn – Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết