Pháp Luật Plus - giá 0 đồng - các bài viết về giá 0 đồng, tin tức giá 0 đồng

giá 0 đồng - các bài viết về giá 0 đồng, tin tức giá 0 đồng

Đất công đang cho thuê giá... 0 đồng: Đề nghị Bộ Công an giám định hợp đồng

Bộ Nội vụ đã đề nghị Bộ Công an giám định hợp đồng bản chụp này để có cơ sở xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus