Pháp Luật Plus - ghi hình vi phạm giao thông - các bài viết về ghi hình vi phạm giao thông, tin tức ghi hình vi phạm giao thông

ghi hình vi phạm giao thông - các bài viết về ghi hình vi phạm giao thông, tin tức ghi hình vi phạm giao thông

Đẩy mạnh sử dụng thiết bị giám sát, ghi hình phát hiện vi phạm giao thông

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại..

Theo dõi Pháp Luật Plus