Pháp Luật Plus - ghép tạng - các bài viết về ghép tạng, tin tức ghép tạng

ghép tạng - các bài viết về ghép tạng, tin tức ghép tạng

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt trong một ngày

Ngày 31/8, Bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt (01 ghép tim và 01 ghép gan) từ một người cho chết não tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus