Geleximco - các bài viết về Geleximco, tin tức Geleximco

Geleximco Southern Star bán hết đợt hàng đầu tiên với 120 căn hộ

Geleximco Southern Star mang đến liên tiếp những bất ngờ với đợt ra hàng đầu tiên cùng một tốc độ bán hàng thần tốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus