Pháp Luật Plus - Geleximco - các bài viết về Geleximco, tin tức Geleximco

Geleximco - các bài viết về Geleximco, tin tức Geleximco

Nhóm lớp mầm non Hà Nội Montessori thừa nhận không được cấp phép

Ngày 30/5/2019, đại diện cơ sở Mầm non Hà Nội Montessori bà Nguyễn Thị Thu Huệ đã có Đơn trình bày về việc chưa được cấp phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus