Pháp Luật Plus - Gạp nếp gạo tẻ - các bài viết về Gạp nếp gạo tẻ, tin tức Gạp nếp gạo tẻ

Gạp nếp gạo tẻ - các bài viết về Gạp nếp gạo tẻ, tin tức Gạp nếp gạo tẻ

Lê Phương bị Biên kịch và Đạo diễn vắt kiệt 300% sức lực cho “Nàng Hương”

Lê Phương cũng chia sẻ, bộ phim này đã vắt kiệt 300% sức lực của chính mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus