gặp khó khăn do dịch Covid-19 - các bài viết về gặp khó khăn do dịch Covid-19, tin tức gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đắk Nông hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động bằng hình thức trực tuyến

Tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai thực hiện DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1