gạo giả - các bài viết về gạo giả, tin tức gạo giả

Thu hồi gạo hỗ trợ lũ lụt bị chảy nhũn, kết mảng khi cháy

Một người dân xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) phát hiện gạo hỗ trợ lũ lụt của một đơn vị từ thiện có biểu hiện cháy khi bị đốt...

Theo dõi Pháp Luật Plus