Pháp Luật Plus - Fukushima - các bài viết về Fukushima, tin tức Fukushima

Fukushima - các bài viết về Fukushima, tin tức Fukushima

Singapore: Tham vọng xây nhà máy điện hạt nhân nổi

Ở Đông Nam Á, Singarpore lại thậm chí còn có tham vọng xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus