FPT - các bài viết về FPT, tin tức FPT

Tổng công ty Điện lực TP HCM xây dựng kế hoạch chuyển đổi số với khách hàng là trung tâm

Hướng tới mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã tổ chức hội thảo “EVNHCMC với các xu hướng chuyển đổi số”.

Theo dõi Pháp Luật Plus