FLC Lux City Sầm Sơn - các bài viết về FLC Lux City Sầm Sơn, tin tức FLC Lux City Sầm Sơn

FLC Faros sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD

FLC Faros đã thông qua chủ trương mua lại 24,9% vốn điều lệ Công ty AMD và sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD sau khi thương vụ hoàn tất.

Theo dõi Pháp Luật Plus