Flashmob - các bài viết về Flashmob, tin tức Flashmob

Lan toả thông điệp “uống sữa, vận động, khỏe mạnh” qua điệu nhảy Flashmob”

Trong năm qua, điệu nhảy flashmob “Uống sữa, Vận động, Khỏe mạnh” do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi xướng đã tiếp cận được hơn 65.000 trẻ em trên toàn quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus