F2 - các bài viết về F2, tin tức F2

Phong tỏa xe khách chở sinh viên từ Hà Nội về, cách ly ngay trong đêm

Chiếc xe khách chở 22 sinh viên FPT từ Hà Nội về đã được phong tỏa, tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định ngay trong đêm.

Theo dõi Pháp Luật Plus