(Eximbank) - các bài viết về (Eximbank), tin tức (Eximbank)

Eximbank bị tố cáo vi phạm quyền cổ đông

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuyện nhà Emximbank!

Chuyện nhà Emximbank!

0
Cho đến sát ngày tổ chức Đại hội, vẫn chưa rõ các yêu cầu chính đáng của SMBC có được Eximbank xem xét hay không?