EVN - các bài viết về EVN, tin tức EVN

Bộ Công Thương đề xuất kéo dài giá FIT điện gió đến hết năm 2023

Bộ Công Thương mới có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định (FIT).

Theo dõi Pháp Luật Plus