Pháp Luật Plus - EVFTA - các bài viết về EVFTA, tin tức EVFTA

EVFTA - các bài viết về EVFTA, tin tức EVFTA

Các Hiệp định Thương mại tự do hỗ trợ đắc lực cho hoạt động thương mại của Việt Nam

Trong năm 2022, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại phù hợp với diễn biến tình hình trong và ngoài nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1