Everest - các bài viết về Everest, tin tức Everest

Đỉnh Everest thực sự cao bao nhiêu?

Trái đất chính thức được xác nhận "cao hơn" khi Trung Quốc và Nepal cuối cùng đã đồng ý về độ cao chính xác cho đỉnh Everest sau nhiều năm tranh luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus