EuroCham - các bài viết về EuroCham, tin tức EuroCham

Niềm tin vào môi trường kinh doanh Việt Nam tiếp tục phục hồi

Đánh giá về triển vọng của môi trường kinh doanh của Việt Nam trong quý 2 năm 2021, 67% doanh nghiệp châu Âu dự đoán là 'xuất sắc' hoặc 'tốt'.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1