Ecohome 2 - các bài viết về Ecohome 2, tin tức Ecohome 2

Từ Bi Tâm trao tiền xây Trường Khao Mang tại Yên Bái

Chương trình từ thiện Từ Bi Tâm đã trao số tiền 160 triệu đồng để cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất Trường Khao Mang tại huyện Mù Căng Chải.

Theo dõi Pháp Luật Plus