ĐƯỜNG XUÂN THỦY - các bài viết về ĐƯỜNG XUÂN THỦY, tin tức ĐƯỜNG XUÂN THỦY

Lặng lẽ đêm cuối năm

Việc đón giao thừa khi đang trên đường phố và trên tay vẫn là cây chổi, trên người vẫn là bộ đồ lao công đối với cô đã trở nên quen thuộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus