dương tính với Covid 19 - các bài viết về dương tính với Covid 19, tin tức dương tính với Covid 19

Tất cả 24 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 183 đều âm tính với Covid- 19

Xét nghiệm bước đầu cho thấy tất cả 24 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 183 đều âm tính với Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus