Pháp Luật Plus - đường thủy - các bài viết về đường thủy, tin tức đường thủy

đường thủy - các bài viết về đường thủy, tin tức đường thủy

Đề xuất cảnh sát giao thông được sử dụng súng tiểu liên

Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, tiểu liên và súng bắn đạn cao su khi làm nhiệm vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus