đường thủy - các bài viết về đường thủy, tin tức đường thủy

Phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

Theo dõi Pháp Luật Plus