đường thủy nội địa - các bài viết về đường thủy nội địa, tin tức đường thủy nội địa

Đến năm 2030, khối lượng luân chuyển hàng hóa của Việt Nam sẽ đạt 150 tỷ tấn

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1