Đường sắt việt nam - các bài viết về Đường sắt việt nam, tin tức Đường sắt việt nam

Đường sắt Việt Nam tính lỗ nặng gần 1.400 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của dich COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) dự kiến sản lượng và doanh thu hợp nhất năm nay giảm 23% so với năm 2019

Theo dõi Pháp Luật Plus